Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Mentalhelse.no
Url: http://www.mentalhelse.no/
Beskrivelse: I tillegg til å ha mye informasjon om schizofreni har Mentalhelse nyheter og artikler om svært mange andre mentale sykdommer.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: