Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Svelvik folkebibliotek
Url: https://www.svelvik.kommune.no/no/Kommunale-tjenester-informasjon/Kultur--og-publikumsservice/Svelvik-folkebibliotek/
Beskrivelse: -Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: