Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Norske ølvenners landsforbund - Norøl
Url: http://www.nor-ale.org
Beskrivelse: Norske ølvenners landsforbund (Ølportalen) er en landsomfattende, ideell forbrukersammenslutning til fremme og utvikling av ølkultur. Sidene inneholder bl.a. nyheter, arkiv, bibliotek og annet relevant stoff.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: