Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: 164 Currency Converter
Url: http://www.oanda.com/converter/classic
Beskrivelse: Gir deg oppdaterte kurser og lar deg regne mellom ca. 170 valutaerSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: