Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: The Universal Currency Converter
Url: http://www.xe.com/ucc/
Beskrivelse: Ca. 300 valutaer på ett brett! Nettets mest omfattende og meget bra oppdatert.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: