Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Jottonia
Url: http://www.jottonia.no/
Beskrivelse: Jottonia is different things to different people: To some it is a real-time economic simulation; to others, a chat room; to some it is a game. But to most players it is much more than a game it is a way of life.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: