Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Forbrukerombudet
Url: http://www.forbrukerombudet.no
Beskrivelse: Forbrukerombudet kontrollerer at reklamen ikke er i strid med markedsføringsloven eller med reglene for radio- og TV-reklame. Forbrukerombudet kan gripe inn mot villedende og urimelige markedsføringsmetoder, og forby ulovlig reklame.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: