Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: NRK - Forbrukerinspektørene
Url: http://www.nrk.no/fbi
Beskrivelse: NRKs forbrukerinspektørene - friskt i formen og ironisk i tonen; de ansvarlige skal skjelve litt i buksene når redaksjonen tar kontakt.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: