Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Skoleporten
Url: http://www.skoleporten.net/
Beskrivelse: Ved å samle tilgjengelige data om skolen og tilby veiledningsressurser legger skoleporten.no til rette for at skoleeiere og skoleledere kan foreta en vurdering av tilstanden i sin virksomhet.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: