Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Ord og uttrykk
Url: http://ordoguttrykk.blogspot.com/
Beskrivelse: Ord og uttrykk tar for seg ord og uttrykk, først og fremst i det norske språk. Kommentarer eller tilleggsinformasjon kan postes til hver artikkel.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: