Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Pi er ikke lik fire
Url: http://3.141592653589793238462643383279502884197169399375105820974944592.no/
Beskrivelse: En norsk side om den matematiske konstanten PiSkriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: