Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Fokus Øyeklinikk Trondheim
Url: http://www.fokusoyeklinikk.no/
Beskrivelse: Fokus Øyeklinikk i Trondheim er unik tilbyder av ICL øyeoperasjon i Midt-Norge. Tilbyr også ReSTOR øyeoperasjon og ulike typer laseroperasjon for synsfeil.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: