Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: NUF - Norsk Utenlandskregistrert Foretak
Url: http://nuf.nyttiginfo.no
Beskrivelse: NUF er den tredje mest vanlige selskapsformen blant Norske firma. Nyttig informasjon om NUF.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: