Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: SSB Konsumprisindeksen
Url: http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/kpiregn.html
Beskrivelse: Se hva 100 kroner i 1970 er verdt i dag.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: