Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: HelpLink Psykologsenter
Url: http://helplink.no
Beskrivelse: Privat klinikk for behandling av psykiske plager og samlivsproblemer. Holder til ved Solli plass i Oslo sentrum. Tilbyr psykoterapi, parterapi, behandling av angst, depresjon, m.m. Kort ventetid. Resultatorienterte psykologer.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: