Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Matrixhealing.no: Healing og QHHT.
Url: http://www.matrixhealing.no
Beskrivelse: Informasjon og tjenester innen healing, fjernhealing og regresjon. For sistnevnte brukes Dolores Cannon`s metode; Quantum Healing Hypnosis Therapy (Regresjons- og Healingreise med Ditt Høyere Selv). Diverse annet relatert stoff, lydklipp og videoer.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: