Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: NRKbeta
Url: https://nrkbeta.no/
Beskrivelse: NRKbeta er NRKs nettsted for utprøving av ny teknologi og nye distribusjons-metoder. Nettstedet er en blogg med teknologistoff. NRKbeta tar for seg media, duppeditter, bits, bytes, programmering, foto, video, mediesentre, mm.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: