Takk for at du hjelper oss med å holde link databasen oppdatert!

Du er i ferd med å rapportere endring eller sletting av følgende link:

Linkens navn: Det Norske Studentersamfund
Url: https://studentersamfundet.no/
Beskrivelse: Formålet med DNS var å skape sosial og faglig tlhørighet ved Universitetet i Oslo.Skriv inn det 6 sifrede nummeret fra bilde ovenfor.
OBS. Ikke bruk mellomrom.
Om du ikke klarer å tyde tallene, kan du trykke Refresh, eller F5.
Fritekst: